Kalashnikov Unveils Anti-Drone Weapon

Kalashnikov is now a silent weapon…

Checkout these cool gadgets...